Recensie van het OVV

De grendels in de grondwet, samen met andere foltertuigen zoals pariteiten, belangenconflicten en alarmbelprocedures, maken het mogelijk dat in het parlement zelfs 88 Nederlandstaligen niets kunnen bereiken als 31 Franstaligen dit willen beletten. Als een paar miljoen Vlamingen tot dit inzicht gekomen zijn, zou dit wel eens het belangrijkste resultaat kunnen zijn van de laatste regeringsonderhandelingen.

Hoe we uit deze gijzeling kunnen ontsnappen is de enige politiek relevante vraag. Er is "De Ordelijke Opdeling van België" als het rationeel klinkende antwoord van het Vlaams Belang en het lekker laten verdampen van België als het meer emotioneel klinkende antwoord van de N-VA. (In de hoop dat Vlaanderen niet eerder verdampt.)

Nu is er ook "De kwantumsprong" van Brecht Arnaert, een politiek-filosofisch essay waarvan de boodschap in de ondertitel staat: de wet breken om recht te halen. De auteur bouwt zijn stelling op filosofische concepten zoals definities, axioma's, dogma's, compromissen en het constructivisme. Ayn Rand is zijn favoriete filosofe. Het onderscheid tussen "law and legislation" (recht en wet) is ontleend aan Friedrich Hayek. Deze vlotlezende en boeiende benadering leidt tot besluiten zoals:
"Eerst verantwoordelijkheid en dan solidariteit; wat onverzoenbaar is met de omgekeerde volgorde. De Vlamingen zijn totaal onmachtig zolang zij zich aan de wet houden. Voor een bevolkingsgroep die de meerderheid uitmaakt is onafhankelijkheid een zwaktebod. De enige manier om recht te halen is het breken van de wet. Dit is een illegale houding, daarom nog geen immorele".
Uiteindelijk is zijn voorstel zowel simpel als gemakkelijk: "een eenvoudige resolutie in de federale kamer die de blokkeringmechanismen ongegrond verklaart".

In dit intelligent en krachtig essay heeft de jonge Brecht Arnaert op een zeer moedige manier zijn nek uitgestoken. Wie op dit niveau politieke ideeën aanbrengt verdient veel waardering en een ernstig debat. Je hoeft geen volgeling van Ayn Rand te zijn om dezelfde analyse te maken. Je kunt het boekje echter niet lezen zonder te denken en na te denken, zonder een standpunt in te nemen en te handelen. Arnaert heeft een stevige (stap)steen in de rivier gelegd. Niemand met politieke verantwoordelijkheid in Vlaanderen kan hieraan voorbijgaan. Occupy law street. Grondwetspecialisten in het bijzonder moeten stelling nemen en ons zeggen of "een illegale handeling die daarom nog niet immoreel is" een bruikbaar middel is om uit de gijzeling te ontsnappen.

Herman Deweerdt

 

*De kwantumsprong - De wet breken om recht te halen*
Auteur: Brecht Arnaert
Aantal pagina's: 82 blz
Prijs: 9,95 euro
Gratis op te laden in pdf via www.dekwantumsprong.be (met een aantal commentaren en citaten)

 

< alle waarderingen en recensies