Recensie 't Scheldt

Kwantumsprong: De wet breken om recht te halen

Op 18 februari 1970 werd in België een staatsgreep gepleegd. Dat gebeurde door de zogenaamde 'Groep van Achtentwintig' onder leiding van Gaston Eyskens die de bestaande rechtsorde omverwierp en een nieuwe machtsbalans installeerde: van een democratisch meerderheidssysteem werd een dictatuur van de minderheid gemaakt. Dupe waren de Vlamingen die zowel op het wetgevende, het uitvoerende als het rechter- lijke vlak hun zelfstandigheid verloren: had- den ze vóór 1970 met een eenvoudige meer- derheid via wetgeving zelf het land naar hun hand kunnen zetten dan was vanaf 1970 de instemming nodig van minstens enkele leden van de andere taalgroep om te doen wat men vroeger alleen kon.De premisse waarop dit alles steunde was dat solidariteit voor verantwoordelijkheid komt.

Brecht Annaert, behorend tot de jongste lichting Vlaams-nationale ideologen, vond in de recente regeringsonderhandelingen de aanleiding om het perverse Belgische consti- tutionele systeem, tot stand gekomen in 1970 en sindsdien alleen maar uitgebreid, onder de loep te nemen. In het gezelschap van Ayn Rand (Alissa Rosenbaum), een in 1905 in St-Petersburg geboren schrijfster en filosofe definieert hij eerstens wat een compromis is en wat 'rede- lijk' heet te zijn. Vervolgens probeert hij een antwoord te geven op de vraag naar wie nu fundamenteel gelijk heeft in het communau- taire conflict waarbij hij tot het besluit komt dat als iedereen zijn eigen waarheid heeft, er überhaupt geen gemeenschap meer kan gevormd worden.

Ook de verschillen tussen wettelijkheid en recht komen in het traktaat van Arnaert aan bod waarna zijn conclusie luidt dat zolang de Vlamingen zich aan de wet houden, zij blij- vend onrecht zullen ervaren. Besluiten doet hij met een oproep tot een ex- pliciet illegale actie van de Vlaamse volks- vertegenwoordigers in het federale parle- ment: enkel immers door de wet te breken die de Vlamingen alle macht ontnomen heeft, zullen zij terug macht krijgen over hun eigen toekomst. 'Een dergelijke actie is de- mocratisch, rationeel en moreel. Het is de kwantumsprong: de wet breken om recht te halen' 'De kwantumsprong' van Arnaert is een verfrissend boekje waarin historische, politie- ke, filosofische en juridische inzichten ge- bundeld worden in een uitgewerkte redene- ring en bovendien criteria worden ontwikkeld om waar en onwaar van elkaar te scheiden.

Het essay is niet omvangrijk maar daarom niet minder ambitieus.

Brecht Arnaert (met een voorwoord van Matthias Storme * De kwantumsprong * Uitgeverij www.lulu.com * 83 p * ISBN 978 14 4776 268 3.

 

< alle waarderingen en recensies